گونه های اب شیرین و شور

برای کسب اطلاعات در خصوص ماهی مورد نظر کافیست از طریق کادر زیر اسم ماهی را انتخاب کنید تا نتایج به صورت خودکار نمایش داده شود


اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر +۱۱ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها معمولا سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار نیست
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر ۱۴ تا ۲۹ سال
رفتار مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار نیست
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها سازگار نیست
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار نیست
گاوماهیان‌ها سازگار نیست
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار نیست
شاهین ماهی‌ها سازگار نیست
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار نیست
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

نئون‌ماهیان (Pseudochromidae) خانواده‌ای از ماهیان هستند.تقریبا صد گونه از این ماهیان وجود دارد.این ماهی‌ها در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوس هند و اقیانوس آرام جایی که آب‌سنگ مرجانی یافت می‌شود زندگی می‌کنند.آنها ماهی‌هایی با پوست روشن هستند که نر و ماده را به صورت خیلی بارز از هم مشخص می‌کند.این ماهی‌ها کوچک و بیشتر با طولی کمتر از ۱۰ سانتیمتر و برخی نیز با کمتر از ۲ سانتیمتر هستند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۵ تا ۷ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی نور
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار نیست
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر -
رفتار صلح طلب - نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار نیست
گاوماهیان‌ها سازگار نیست
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار نیست
شاهین ماهی‌ها سازگار نیست
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۴ تا ۶ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

کوسه ماهی لئوپارد: این کوسه ماهی در آبهای سرد اقیانوس آرام زندگی می کند . نگهداری از این کوسه ماهی آسان است اما بشرطی که یک آکواریوم به اندازه کافی بزرگ را در اختیار آن قرار دهید.
این کوسه ماهی را میتوان با سایر ماهیان نیز نگهداری کرد . کوسه ماهی لئوپارد فقط از لاشه ماهیان مرده و یا آنهایی که بیمار و ضعیف هستند تغذیه می کند و بنابراین خطر چندانی برای سایر ماهی ها نخواهند داشت. کوسه ماهی لئوپارد در محیط آکواریوم فعال است و باید محیط شنای کافی را در اختیار آن قرار دهید.
برای تغذیه این ماهی در آکواریوم میتوانید از یک رژیم غذایی گوشتی مانند گوشت تکه تکه شده ماهی و گوشت میگو بصورت تازه یا منجمد شده در چند نوبت بصورت روزانه استفاده کنید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۵ تا ۱۰ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۱ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار نیست
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار نیست
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها سازگار نیست
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها سازگار نیست
پروانه ماهی‌ها سازگار نیست
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار نیست
گاوماهیان‌ها سازگار نیست
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار نیست
شاهین ماهی‌ها سازگار نیست
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان سازگار نیست
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر +۵ سال
رفتار صلح طلب تا نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۴ سال
رفتار -
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

فرم و رنگ بدن: بدن چهار گوش و در مقطع فشرده رنگ بدن در بالا قهوه‌ای متمایل به زرد و در پایین سفید است.در روی سر دارای ۴ نوار آبی که ۳ نوار آن ضخیم و نوار آخری نازک است که این نوارها تا نزدیک شکم و باله سینه‌ای امتداد یافته‌اند. یک نوار قهوه‌ای از پوزه تا امتداد باله سینه‌ای کشیده شده‌است و مخرج آن دارای یک خال سیاه و اطراف آن به رنگ نارنجی است.
باله ها: باله پشتی از دو قسمت تشکیل شده ، قسمت اول آن دارای ۳ خار که اولین خار آن بلند تر است و دومین قسمت باله پشتی آن دارای ۲۷ - ۲۵ شعاع نرم است.باله مخرجی دارای یک خار بلند و ۲۲ - ۲۳ شعاع نرم و باله سینه‌ای دارای ۱۴ الی ۱۵ شعاع نرم است و فاقد باله شکمی و باله دمی آن گرد و بریده است.
فلس: بدن به وسیلهٔ فلسهای استخوانی سخت و کیلی شکل پوشیده شده‌است.
دندان: دهان کوچک و انتهایی و پوزه نوک دار و پیش فکیها به کاسه سر متصل شده‌است .هر فک دارای یک ردیف دندان که متشکل از هشت دندان نوک تیز جدا از هم و فک فوقانی دارای یک ردیف داخلی با شش دندان بیشتر است.
طول: طول کل آن در حدود ۳۰ cm است.
سایر مشخصات: بر روی ساقه دمی دارای ۳ ردیف خار به رنگ سیاه است که ردیف وسطی از بالایی و پایینی بلند تر است.دهانه‌های آبششی محدود و به شکاف جانبی و جلوی باله سینه‌ای است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر -
رفتار مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها سازگار نیست
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها معمولا سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار نیست
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان سازگار نیست

قلابچه‌ماهی ماهی‌هایی هستند از راسته قلابچه‌ماهی‌سانان (نام علمی: Lophiiformes)که خود یک زیررده از نوبالگان است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر -
رفتار صلح طلب - نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار نیست
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار نیست
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

این دسته از ماهیان که از زیباترین و خوشرنگ ترین دسته ماهیان ساکن در آب های شور می باشند و تا ۱۰ سانتی متر هم بزرگ می شوند. این ماهیان با شرایط آکواریوم به زودی اخت شده و زیبایی خاصی به تانکهای شما خواهند بخشید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر +۵ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۱ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر -
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

فایل فیش آپتازیا خوار: فایل فیش دم قرمز که به فایل فیش سر مشکی نیز معروف است می تواند گزینه مناسبی برای آکواریوم فقط ماهی شما باشد. بدن این ماهی نارنجی رنگ می باشد که هرچه به سمت دم ماهی نزدیک شویم به قرمز مایل می شود. سر ماهی می تواند رنگی از خاکستری تا مشکی را در بر بگیرد. این ماهی خجالتی است و در مقابل دیگر ماهی ها به جز ماهی های هم خانواده خود رفتار خصمانه ای ندارد.
از این ماهی می توان در یک آکواریوم با حجم ۱۲۰ لیتر که موجود بی مهره ای در آن زندگی نمی کند در بهترین حالت نگهداری کرد. در ابتدا ممکن است غذا دادن به این ماهی کمی سخت باشد. یک روش مناسب گذاشتن تکه های کوچک میگو بین صخره هاست که به ماهی اجازه می دهد از آنها تغذیه کند.
فایل فیش پوزه بلند: یک ماهی بسیار زیبا اما بسیار حساس و چالش برانگیز برای نگهداری. به دلیل عادت های غذایی بسیار خاص این ماهی که در طبیعت تنها از پلیپ های مرجانی تغذیه می کند. نگهداری از این ماهی در آکواریوم های خانگی می تواند بسیار مشکل باشد. در روزهای اول نگهداری شاید لازم باشد به کمک پلیپ های مرجانی در آکواریوم خود این ماهی را به غذا خوردن تشویق کنید اما در یک آکواریوم آرام می توانید با صبر و حوصله کم کم این ماهی را به خوردن غذاهایی مثل انواع غذاهای یخ زده آماده و غنی شده ویا حتی غذاهای خشک تشویق کنید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری فایل فیش آپتازیا خوار: متوسط
فایل فیش دم قرمز: متوسط
فایل فیش پوزه بلند: فقط حرفه ای ها
فایل فیش برگی: آسان
طول عمر  
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه چیز خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان سازگار نیست

ماهی پرت ، از دسته ماهیان هیبریدی است. بدین معنا که ماهی پرت در طبیعت وجود ندارد و از طریق تلفیق گزینشی چند ماهی مختلف به وجود آمده است. در بیشتر منابع، ماهیان میداس، رددویل و سورم به عنوان والدین این ماهی معرفی شده اند. ماهی پرت در گروه ماهیان سیچلاید قرار گرفته است. چرا که والدین این ماهی از دسته ی سیچلایدها بوده اند و همچنین رفتار این ماهی مشابه به رفتار این دسته است.
این ماهی های عجیب و رنگارنگ ، حدودا بین ۷ تا ۱۰ سال عمر می کنند و طولی بین ۳۰ تا ۱۲۰ ساتی متر دارند. از مهم ترین ابزارهای طوطی ماهی برای زنده ماندن، دندان های آن است. پرت ماهی ، دندان های ساینده و تیز دارد که با کمک آن می تواند مرجان ها را بخراشد و جلبک های روی آن ها را بخورد.
طوطی ماهی یا پرت ماهی در اکثر آکواریوم های آب شیرین یافت می شوند . این ماهی های جذاب و دوست داشتنی در رنگ های مختلف و قشنگی وجود دارند و به دلیل رنگ قشنگ طوطی ماهی ها ، برای نگهداری در آکواریوم مناسب و بسیار جذاب می باشند. علاوه بر رنگ طوطی ماهی ها که باعث جذابیت آن ها شده است، سازگاری بالای طوطی ماهی با اکثر ماهی های گوشت خوار و گیاه خوار، آن را به یک ماهی مناسب برای نگهداری در آکواریوم تبدیل کرده است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر +۷ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار نیست
بی‌مهرگان سازگار نیست

برای نگهداری از این ماهی به آکواریومی با ظرفیت حداقل ۸۵۰ لیتر نیاز دارید. این ماهی اصولا رفتار آرامی دارد به غیر از مواقعی که با خرگوش ماهی های دیگر نگهداری شود. شما می توانید این ماهی را با ماهی های خشن تر و حتی به صورت جفت نیز در آکواریوم نگهداری کنید. در هنگام جابجایی این ماهی باید دقت کنید زیرا خارهایی بر روی باله بالایی ماهی وجود دارد که می تواند به شما آسیب برساند. این ماهی به شرط اینکه به صورت کامل تغذیه شود می تواند در آکواریوم های تپه مرجانی نیز نگهداری شود در غیر این صورت ممکن است به برخی از گونه های مرجان سخت پلیپ بزرگ و یا مرجان های نرم آسیب وارد کند. برای تغذیه این ماهی لازم است از غذاهای آماده مخصوص ماهیان گیاه خوار با کیفیت بالا به همراه جلبک های خشک شده غنی شده استفاده کرد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر +۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گیاه خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۵ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر -
رفتار صلح طلب - نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

شاهین ماهی پوزه بلند: این ماهی با بدنی سفید و چهار خانه های قرمز و پوزه ای بلند بسیار منحصربفرد است. یک آکواریوم با ظرفیت حداقل ۱۰۰ لیتر با صخره های زنده و در بهترین شرایط آکواریوم تپه مرجانی که درب آن به درستی بسته شده باشد می تواند فضای خوبی را برای زیست این ماهی فراهم کند. به ندرت دیده شده که این ماهی رفتار تهاجمی داشته باشد ولی ممکن است از طرف ماهیان دیگر هم خانواده خود تهدید شود. برای تغذیه این ماهی لازم است انواع غذاهای گوشتی غنی شده با مولتی ویتامین را مثل تکه های ماهی و میگو در نظر بگیرید البته می توانید آن را با انواع میگوهای زنده کوچک آب شور مثل آرتمیا نیز تغذیه کنید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۵ تا ۷ سال یا بیشتر
رفتار شاهین ماهی فالکو: نیمه مهاجم
شاهین ماهی چشم حلقه‌ای: مهاجم
شاهین ماهی پوزه بلند: نیمه مهاجم
شاهین ماهی قرمز: نیمه مهاجم
شاهین ماهی کورال: مهاجم
شاهین ماهی لکه‌ای: مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر ۲ تا ۴ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

زمردماهیان نام یکی از خانواده‌های ماهیان است. در آب‌های جنوبی ایران تنها یک گونه زمردماهی به نام زمردماهی دم‌جاروبی زندگی می‌کند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۴ سال
رفتار صلح طلب - نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

دامسل متعلق به خانواده شقایق‌ماهیان است که بیش از ۲۵۰ گونه دارند. در حالی که اکثر گونه‌های دوشیزه ماهی در آب شور یافت می شوند، گونه‌های خاصی می توانند در شوراب ها نیز زنده بمانند. دامسل‌ها به دلیل دارا بودن رنگ های روشن، شجاعت و همچنین سهولت در نگهداری، بسیار معروف شده‌اند.
مهم است ذکر شود که دوشیزه ماهی یک گروه بسیار بزرگ از ماهی است و در نتیجه هر گونه از دامسل‌ها دارای خوی و شخصیت خاص خود می‌باشند. به همین دلیل، در این راهنمای مربوط به دوشیزه ماهی، ما در مورد کلیت گونه‌ها صحبت می‌کنیم، در حالی برای شایع ترین گونه‌ها مانند: آبی، دم زرد، دومینو و دوشیزه ماهی لاجوردی مثال‌هایی خواهیم آورد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۵ تا ۶ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

دلقک ماهی اسلاریس معروف ترین ماهی آب شور در کل جهان می باشد و به نماد سرگرمی آب شور در کل دنیا تبدیل شده است. این ماهی در سال ۱۸۳۰ توسط Cuvier کشف شد. دلقک ماهی اسلاریس در گستره وسیعی از شرق اقیانوس هند ، تایلند ، مالزی ، استرالیا ، سنگاپور ، اندونزی ، فیلیپین و تایوان یافت می شود. این ماهی در اعماق ۱ تا ۱۵ متری یافت می شود و حداکثر اندازه به ۱۱ سانتی متر می رسد.
نگهداری: سطح نگهداری از این ماهی آسان می باشد و نگهداری آن به افراد تازه کار توصیه می شود. دلقک ماهی اسلاریس به تانکی با ۴۰ لیتر حجم و سنگ زنده و مکان هایی برای مخفی شدن و استراحت نیاز دارد. همچنین فضای مناسب برای شنا کردن این ماهی نیز باید فراهم باشد. همانند دیگر دلقک ماهیان امکان تکثیر این ماهی در اسارت وجود داشته و اکثر گونه های موجود در تجارت اکواریومی تکثیری می باشند.
تغذیه: دلقک ماهی اسلاریس همه چیز خوار است و در طبیعت از کرم ها، تخم و لارو دیگر ماهیان ، سخت پوستان ، زوپلانکتون ها، جلبک ها و گیاهان تغذیه می کند. این ماهی در اکواریوم انواع غذا ها را قبول می کند. آنها را در اکواریوم می توان با انواع غذا های زنده ، منجمد ، پولکی ، انواع جلبک ، غذا های گوشتی و میگو تغذیه کرد. بهتر است تغذیه ماهی سه تا چهار مرتبه در طول روز صورت گیرد.
سازگاری با ریف: این ماهی جز ماهیان ریف سیف محسوب می شود. دلقک ماهی اسلاریس رابطه همزیستی با شقایق سبا، شقایق موکتی، شقایق بابل و شقایق لانگ تنتاکل دارد.
رفتار اجتماعی : دلقک ماهی اسلاریس رفتاری نیمه تهاجمی دارد ولی در کل یکی از آرام ترین دلقک ماهیان می باشد. هنگامی که به صورت جفت در کنار شقایق نگهداری می شوند میزان خشونت آنها بیشتر می شود ولی این میزان خشونت نسبت به سایر دلقک ماهیان کمتر می باشد. دلقک ماهی اسلاریس را باید در کنار ماهیان آرام نگهداری کرد و از قرار دادن این ماهی در کنار دلقک های کلارکی، مارون ، تومیتو و پینک اسکانک باید خودداری نمایید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۶ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه چیز خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها معمولا سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

خفاش ماهیان در اسارت می توانند تا بیش از ۴۰ سانتی متر رشد کنند و به راحتی با محیط آکواریوم سازگار می شوند. رنگ و مشخصات ظاهری آنها از دوران جوانی تا رسیدن به سن بلوغ بسیار متغیر می باشد و ماهیان جوان، زیباتر هستند و معمولاً در صعنت آکواریوم ماهیان جوان عرضه می شوند. این ماهی ها دارای سرعت رشد بالایی هستند و همین دلیل باید آکواریوم مناسبی با فضای شنای زیاد برای آنها در نظر گرفت و همچنین با توجه به باله های بزرگ آنها باید ارتفاع آکواریوم را نیز زیاد در نظر بگیرید. خفاش ماهیان، بسیاری از شقایق ها و مرجان ها را می خورند و معمولا مستعد بیماری سفیدک هستند بنابراین در صورت تمایل به نگهداری از آنها به این موضوع دقت نمایید. جهت ترغیب خفاش ماهی تازه خریداری شده و به تغذیه در آکواریوم می بایست از آرتیماهی زنده استفاده نمایید. این ماهی ها همه چیزخوار بوده و در آکواریوم از غذاهای گوشتی متنوعی از قبیل میگو، حلزون ها و غذاهای آماده ی گوشتی و گیاهی تغذیه می کنند. خفاش ماهی ها، دارای رفتار بسیار آرام هستند و بسیاری از اوقات به خوردن غذا به صورت مستقیم از دست انسان عادت می نمایند. از نگهداری ماهیان تهاجمی مانند ماشه ماهیان یا پافرها درکنار آنها خودداری نمایید زیرا ممکن است به باله های بلند آنها نوک بززند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری فقط حرفه ای ها
طول عمر +۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار نیست
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها معمولا سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

عقرب ماهی Scorpion Fish (خروس ماهی و شیرماهی هم نامیده اند) جز ماهیان زهرآلود است. باله پشتی آن بزرگ و رنگ آن قرمز و سیاه و زرد بوده، خال هایی در روی بدنش دارد. تعداد این گونه ماهی در جهان رو به افزایش است. گونه ای خروس ماهی با نام علمی (Pterois russelii) یکی از سمی ترین ماهیان در خلیج فارس به شمار می آید و اندازه اش به ۳۰ سانتی متر می رسد.
محل زندگی آن در آبی که آرام بوده و بستر کف دریا گل باشد زندگی می کند و خود را در میان گل و لای پنهان می سازد اگر یکباره پای شخصی که در حال شناکردن در دریا است برروی قسمت پشتی این ماهی که در میان گل خوابیده است و قابل دیدن نیست گذاشته شود زهر خود را به بدن شخص وارد می کند و باعث ایجاد حساسیت شدید در بدن شخص می شود تا جایی که ممکن است عضلات فرد را فلج کند و هرگونه کوتاهی در درمان شخص می تواند مرگ آور باشد به این دلیل توصیه من به کسانی که به مسافرت به نقاطی که دریا دارند می روند با احتیاط کامل به شنا در دریا بپردازند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر تا ۱۶ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۵
دما ۲۲–۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها سازگار نیست
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار نیست
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار نیست
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار نیست
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

اکثر ماهی های این خانواده در حدود ۷ سانتی متر رشد می کنند و می توانند به خوبی با زندگی در آکواریوم خو بگیرند به شرطی که صخره های زنده فراوان و فضای مناسب برای شنا در اختیار آنها قرار بگیرد. غذای معمول این ماهی ها شامل اسفنج های دریایی، کرم ها و سخت پوستان کوچک است. بسیار مهم است که این ماهی با ماهیان صلح طلب نگهداری شود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری فقط حرفه ای ها
طول عمر +۴ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان
طول عمر +۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

جراح ماهی پادر بلو: این ماهی پادر بلو بیش از یک ماه قرنطینه شده و انواع غذاها را از جمله غذاهای گرانولی و جلبکی با تمایل زیاد می خورد. هیچ نشانه ای از کوچکترین بیماری در این ماهی وجود ندارد. عکس این محصول واقعی می باشد و یک ویدئو از رفتار این ماهی در همین صفحه قابل مشاهده می باشد.
این ماهی دارای بدنی کشیده با رنگ هایی بسیار خاص می باشد. برای نگهداری از این ماهی بهتر آکواریومی با ظرفیت بیشتر از ۴۵۰ لیتر در اختیار داشته باشید. این ماهی بسیار مهاجم بوده و به خصوص نمی تواند حضور جراح ماهیان دیگر به خصوص آنهایی که دامنه رنگی یکسان دارند را تحمل کند پس بهتر است از کنار هم قرار دادن آنها پرهیز شود به غیر از سیستم های بزرگ. اگر چه تمامی جراح ماهیان به همراه ماهیان دیگر از غذاهای گوشتی استفاده می کنند ولی لازم است که انواع جلبک های دریایی ماکرو نیز در اختیار آنها جهت تغذیه قرار داده شود. این دسته ماهیان انتخاب خوبی برای کنترل رشد جلبک ها در آکواریوم هستند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها معمولا سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

 

پری‌ماهیان (نام علمی: Grammatidae) نام یک تیره از زیرراسته سوف‌ماهی‌شکلیان است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر ۲ تا ۴ سال
رفتار صلح طلب - نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

پروانه ماهی (به انگلیسی: Butterflyfish) نوعی ماهی است از خانواده پروانه‌ماهیان (chaetodontidae) است.
بدن بیضی شکل، دهانه آبششی وسیع، خط جانبی منحنی، باله دمی هوموسرک مسطح، فلس‌های شانه‌ای، دهان خیلی کوچک و انتهایی از جمله ویژگی‌های آنها می‌باشد.
باله مخرجی معمولا ۳ تا ۴ شعاع سخت و باله‌های شکمی دارای ۱ خار و ۵ شعاع نرم می‌باشد. در اطراف مناطق صخره‌ای مرجانی و آب‌های ساحلی تا ژرفای ۱۰۰ متر زیست می‌کنند.
این ماهیان اکثرا زندگی انفرادی دارند و از آبزیان ریز تغذیه می‌کنند، و فاقد ارزش غذایی زیادی هستند اما جزء ماهیان زینتی به‌شمار می‌آیند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط تا سخت
طول عمر ۸ تا ۱۰ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار - همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی -
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله معمولا سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها معمولا سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار نیست
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها معمولا سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار نیست
بادکنک ماهیان سازگار نیست
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

اکثر وقت خود را در کف تانک می گذرانند . بعضی خود را در لایه کف آکواریوم، صدف های خالی یا حفره های سنگ ها مخفی می کنند. برای نگهداری از آن ها باید مکان های مناسبی برای نشستن و همچنین مخفی شدن آن ها فراهم شود. این گونه در اکثر اوقات رفتاری غیر پرخاشگرانه دارند، اما نسبت به بلنی های دیگر، دارت فیش ها و گوبی ها جبهه می گیرند. توانایی پرش های بلندی را دارند و حتما باید روی تانک آن ها از محافظ استفاده شود. برای آکواریوم های ریف مناسب هستند اما در سیستم های کوچک ممکن است باعث صدمه دیدن بعضی پلیپ ها شوند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر ۲ تا ۴ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گیاه خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۵ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها معمولا سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

بادکنک‌ماهیان که بادکنک‌ماهیان چهاردندانی و فوگل‌ماهیان (Tetraodontidae) نیز نامیده می‌شوند یکی از خانواده‌های ماهیان هستند. بادکنک‌ماهیان به گونه‌ای تکامل یافته‌اند که می‌توانند به هر دو سو و حتی به عقب شنا کنند. آن‌ها در هنگام ترس یا رویارویی با خطر بدن خود را با بلعیدن آب تا چند برابر متورم می‌کنند.
این ماهیان در آب‌های جنوبی ایران نیز زندگی می‌کنند که از رایج‌ترین گونه در ایران، گونه بادکنک‌ماهی خال‌شیری (Chelonodon patoca) است. بادکنک‌ماهیان از لحاظ آکواریومی و زینتی و بعضاً خوراکی در خاور دور دارای ارزش خوبی می‌باشند.
پافر زین پشت: این ماهی به دلیل شکل ظاهری و ترکیب رنگ های درخشان خود بسیار در آکواریوم شما جلب توجه خواهد کرد. این ماهی بیشتر حرکت خود را به کمک باله های پشتی و مخرجی خود در آب انجام می دهد. یک آکواریوم با ظرفیت حداقل ۱۱۰ لیتر که در آن تنها از انواع ماهیان آب شور با رفتاری آرام نگهداری می شود برای نگهداری از این ماهی مناسب است. این ماهی ممکن است تمامی بی مهرگان بخصوص سخت پوستان درون آکواریوم شما را شکار کرده و از آنها تغذیه کند. توجه داشته باشید که در صورت مواجه با استرس این ماهی ممکن است خود را تا دو برابر اندازه طبیعی باد کند پس بهتر است برای جابجایی این ماهی از تور ماهیگری استفاده نشود و به کمک یک ظرف و به همراه مقداری آب آن را جابجا نمایید. برای تغذیه این ماهی به مجموعه متنوعی از انواع غذاهای گوشتی مثل ماهی مرکب، میگو و صدف به همراه میگوی خوراکی با پوسته سخت آن نیاز خواهید داشت زیرا خورد کردن پوسته سخت میگو به کاهش اندازه دندان های این ماهی کمک خواهد کرد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر تا ۱۰ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۷.۵ - ۸.۲
دما ۲۵ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها معمولا سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها معمولا سازگار است
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان معمولا سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان سازگار نیست

ماهی ماندارین یا ماهی اژدهایی (نام علمی: Synchiropus splendidus) یک ماهی کوچک و رنگ روشن از تیره بچه‌اژدهاماهیان است که در پیشه آکواریوم آب‌شور بسیار پرطرفدار است. این ماهی بومی اقیانوس آرام و تقریباً در محدوده جنوب جزایر ریوکیو تا استرالیا است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری سخت
طول عمر چندین سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان معمولا سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها معمولا سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان معمولا سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

اسب دریایی قرمز: اسب های دریایی ترجیح می دهند با پیچاندن دم خود در اطراف یک شاخه مرجان و یا جلبک و حتی صخره ها خود را در آکواریوم نگهدارند. توجه داشته باشید که نباید آنها را در آکواریوم های حاوی شقایق و یا مرجان هایی که بازوههای نیش زننده دارند نگهداری کنید مثل بیشتر مرجان های نرم و یا سخت با پلیپ بزرگ. برای تغذیه این ماهی می توانند از انواع سخت پوستان زنده مثل میگوی آرتمیا و مای سیس استفاده کنید ولی دقت کنید که لازم است تنوع غذایی آنها را حفظ کنید. به مورور می توانید به همراه غذاهای زنده از غذاهای منجمد غنی شده با ویتامین هم استفاده کنید تا ماهی ها را به خوردن غذاهای زنده تشویق کنید. توجه داشته باشید که لازم است تغذیه این ماهی ها چندین بار در روز انجام گیرد و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه غذا در اختیار آنها قرار داشته باشد تا بتوانند به آرامی شکار کرده و تغذیه کنند. اصولا نگهداری از اسب هایی دریایی که در اسارت متولد شده اند ساده تر است چون راحت تر می توانید آنها را با انواع غذاهای منجمد تغذیه کنید.
آنتیاس دم چنگی: اسب های دریایی ترجیح می دهند با پیچاندن دم خود در اطراف یک شاخه مرجان و یا جلبک و حتی صخره ها خود را در آکواریوم نگهدارند. توجه داشته باشید که نباید آنها را در آکواریوم های حاوی شقایق و یا مرجان هایی که بازوههای نیش زننده دارند نگهداری کنید مثل بیشتر مرجان های نرم و یا سخت با پلیپ بزرگ. برای تغذیه این ماهی می توانند از انواع سخت پوستان زنده مثل میگوی آرتمیا و مای سیس استفاده کنید ولی دقت کنید که لازم است تنوع غذایی آنها را حفظ کنید. به مورور می توانید به همراه غذاهای زنده از غذاهای منجمد غنی شده با ویتامین هم استفاده کنید تا ماهی ها را به خوردن غذاهای زنده تشویق کنید. توجه داشته باشید که لازم است تغذیه این ماهی ها چندین بار در روز انجام گیرد و به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه غذا در اختیار آنها قرار داشته باشد تا بتوانند به آرامی شکار کرده و تغذیه کنند. اصولا نگهداری از اسب هایی دریایی که در اسارت متولد شده اند ساده تر است چون راحت تر می توانید آنها را با انواع غذاهای منجمد تغذیه کنید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر حدود ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار نیست
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار نیست
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار نیست
پری‌ماهیان سازگار نیست
خفاش ماهی‌ها سازگار نیست
بلنی ها سازگار نیست
جعبه ماهی‌ها سازگار نیست
پروانه ماهی‌ها سازگار نیست
کاردینال‌ها سازگار نیست
کرومیس‌ها سازگار نیست
دلقک ماهی‌ها سازگار نیست
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار نیست
تیر ماهی‌ها معمولا سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
گاوماهیان‌ها معمولا سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار نیست
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار نیست
هاگ فیش‌ها سازگار نیست
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار نیست
بادکنک ماهیان سازگار نیست
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار نیست
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار نیست
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار نیست
فریباماهیان سازگار نیست
زمردماهیان سازگار نیست
مرجان‌ها معمولا سازگار است
بی‌مهرگان معمولا سازگار است

آنتیاس پرنسس: آنتیاس پرنسس در عمق ۶ تا ۶۰ متری آب های جنوب ژاپن، جزایر کاکاس کایلینگ و جنوب دیواره بزرگ مرجانی یافت می شود. جنس نر این ماهی دارای بدنی به رنگ صورتی و یک نوار سفید در زیر شکم هستند، جنس ماده نیز همان رنگ آمیزی را داراست، با این تفاوت که دو لبه بالا و پایینی دم ماهی ماده به رنگ قرمز می باشد. از آنجا که این ماهی در زیستگاه طبیعی خود در عمق زیاد زندگی می کند بنابراین بهتر است که این ماهی را در یک آکواریوم نسبتا" عمیق که دارای نور کم و جریان قوی ای است نگهداری نمایید.
آنتیاس پرنسس نسبت به تغییرات ناگهانی شوری و دما حساس بوده لذا در هنگام آب به آب کردن آن باید مراقب باشید که آب درون کیسه با آب آکواریوم از نظر شوری و دما یکسان باشد. تغذیه منظم نقش مهمی در درخشندگی رنگ این ماهی خواهد داشت، بنابراین باید برای تغذیه آن از یک رژیم غذایی متنوع گوشتی به عنوان مثال گوشت صدف، گوشت ماهی، گوشت ماهی مرکب و دیگر غذاهای گوشتی معمول آکواریومی بصورت تازه یا منجمد شده استفاده کنید. توجه داشته باشید که هرگز نباید این ماهی را با ماهیان تهاجمی یا قلمروطلب نگهداری کنید، زیرا ممکن است که به این ماهی استرس وارد کرده و باعث شوند که این ماهی از آکواریوم به بیرون بپرد و یا اینکه بیشتر وقت خود را در مخفیگاه سپری کند، این می تواند شما را برای تغذیه این ماهی با مشکل روبرو کند. در بهترین حالت باید این ماهی را در گروههای کوچک بصورت یک نر و تعداد شش ماده یا بیشتر از شش ماده در یک آکواریوم نگهداری کنید. استفاده از یک درپوش مناسب می تواند باعث جلوگیری از جهش این ماهی به بیرون از آکواریوم بشود. در روزهای ابتدایی احتمال اینکه آنها به بیرون از آکواریوم جهش کنند وجود دارد.
آنتیاس دم چنگی: ماهی نر با رنگ قرمز و ماهی ماده با رنگ نارنجی به راحتی قابل تشخیص است. این ماهی ها بسیار فعال بوده و به شما در نگهداری از ماهی ها خجالتی برای شروع به تغذیه و فعالیت در تانک کمک می کنند. بهتر است این ماهی به صورت گروهی یک ماهی نر به همراه چندین ماهی ماده نگهداری شود و در این شرایط باید آکواریومی با ظرفیت حداقل ۴۵۰ لیتر را در اختیار داشته باشید. این ماهی اصولا در مرکز آکواریوم شنا می کند ولی بهتر است فضاهای مناسب برای مخفی شدن در آکواریوم شما وجود داشته باشد.
وقتی که این ماهی به تازگی به یک آکواریوم معرفی می شود لازم است با انواع میگوهای خوراکی و یا میگوی آرتمیا تغذیه شود ولی در ادامه می توانید از انواع غذاهای آماده غنی شده با کیفیت بالا برای تغذیه این ماهی استفاده کنید. در صورت وجود یک سیستم رفرجیوم مناسب می توانید منبع غذایی زنده مناسبی را برای تغذیه در اختیار این ماهی قرار دهید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر +۵ سال
رفتار نیمه مهاجم تا مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها معمولا سازگار است
آنتیاس‌ها معمولا سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها سازگار است
آرواره‌ماهیان سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها معمولا سازگار است
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها سازگار نیست
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

آرواره ماهی کله زرد: این ماهی رفتار بسیار زیبایی دارد بسیار بازیگوش است و علاقه زیادی به نگاه کردن به مردم از پشت شیشه آکواریوم دارد. این ماهی به نسبت مقاوم است ولی در روز های اول معرفی می تواند بسیار خجالتی باشد و خود را از بقیه ماهی ها مخفی کند حتی در روز های اول لازم است درب آکواریوم جهت جلوگیری از بیرون پریدن این ماهی به خوبی بسته شود. این ماهی به ماهی های دیگر آسیب نمی رساند ولی ممکن است توسط ماهی های دیگر آسیب ببیند و بهتر است با ماهی های صلح طلب و آرام نگهداشته شود. این ماهی به سرعت رشد می کند و برای شرایط مناسب به بستر ماسه ای نرم حداقل به قطر ۱۲ تا ۱۵ سانتی متر نیاز دارد در صورت در اختیار داشتن یک آکواریوم بزرگ می توانید چندین عدد از این ماهی را در یک آکواریوم نگهداری کنید. تغذیه این ماهی می تواند چالش برانگیز باشد این ماهی در طبیعت از سخت پوستان ریزی که در اطراف قلمرو آن حرکت می کنند تغذیه می کند و در آکواریوم می توانید آن را با تکه های گوشت میگو، صدف، دافنی، میگوی آرتمیای زنده یا منجمد غنی شده و کرم خونی یا هر نوع غذای گوشتی دیگر تغذیه کنید باید به این نکته توجه داشته باشد که این ماهی در هنگام تغذیه خجالتی است و فقط غذاهای نزدیک به خود را می خورد و برای گرفتن غذا در آکواریوم شنا نمی کند.
آرواره ماهی کلاه مشکی: برای نگهداری از این ماهی به آکواریومی با ظرفیت حداقل ۱۱۰ لیتر نیاز دارید که درب آن به خوبی بسته شده باشد زیرا این ماهی علاقه خاصی به بیرون پریدن از آکواریوم دارد و لازم است بستر آکواریوم با حداقل ۷ سانتی متر از یک ماسه مخلوط پوشیده شده باشد. در صورت وجود میگوهای کوچک در آکواریوم این ماهی ممکن است حفره خود را با میگوی مناسب شریک شود. این ماهی بسیار مقاوم بوده و نگهداری از آن در آکواریوم ساده است. برای تغذیه این ماهی لازم است از مجموعه از غذاهای گوشتی متنوع و حتی میگو سه بار در روز استفاده شود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شور
سختی نگهداری متوسط
طول عمر +۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۸.۱ - ۸.۴
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی کوتوله سازگار است
فرشته‌ماهی بزرگ معمولا سازگار است
قورباغه و قلابچه‌ماهی‌ها سازگار نیست
آنتیاس‌ها سازگار است
پری‌ماهیان سازگار است
خفاش ماهی‌ها معمولا سازگار است
بلنی ها معمولا سازگار است
جعبه ماهی‌ها سازگار است
پروانه ماهی‌ها سازگار است
کاردینال‌ها سازگار است
کرومیس‌ها سازگار است
دلقک ماهی‌ها سازگار است
دوشیزه‌ماهی‌ها سازگار است
تیر ماهی‌ها سازگار است
نئون‌ماهیان سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
سوهان‌ماهی‌ها سازگار است
گاوماهیان‌ها سازگار است
هامورها سازگار نیست
شیرین‌لب ماهی‌ها معمولا سازگار است
آرواره‌ماهیان معمولا سازگار است
شاهین ماهی‌ها سازگار است
هاگ فیش‌ها معمولا سازگار است
خروس‌ماهی و عقرب ماهی‌ها سازگار نیست
بچه اژدها ماهی‌ها سازگار است
طوطی ماهی‌ها معمولا سازگار است
بادکنک ماهیان سازگار است
صورت روباهی و خرگوش ماهیان سازگار است
اسب دریایی و لوله ماهی‌ها معمولا سازگار است
کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها سازگار نیست
سنجاب ماهی‌ها معمولا سازگار است
تانگ‌ها و جراح ماهی‌ها سازگار است
فریباماهیان معمولا سازگار است
زمردماهیان معمولا سازگار است
مرجان‌ها سازگار است
بی‌مهرگان سازگار است

همانطور که میدانید گیاهان ابزی همانند گیاهان خشک زی و درختان با جذب نور و دی اکسید کربن و همچنین گازهای زیان اور اکسیژن پس میدهند و علاوه بر تامین اکسیژن در محیط بسته اکواریوم میتوانند به عنوان سایه بان، مخفی گاه و حتی محیطی برای تولید مثل ماهیان و ترغیب انها به تکثیر عمل کنند. باید دقت داشت که گیاهان ابزی با وجود فواید بسیاری که دارند مناسب هر گونه مخزنی نیستند و بسیاری از ماهیان اب شیرین گیاهان را در یک چشم به هم زدن از بین خواهند برد، یا شرایط نگهداری از برخی گیاهان با شرایط نگهداری برخی از ماهیان یکسان نیست همچنین علاوه بر این مشکلات نگهداری گیاهان ابزی خاص به صورت تخصصی بسیار هزینه بر است و شاید برای بسیاری از اکواریوم دارهای خانگی صرفه اقتصادی نداشته باشد با این حال میتوان قسمت پر لیوان را هم دید و به جرات گفت میتوان بسیاری از گیاهان ابزی معمول و رایج بازار را با فراهم کردن برخی از شرایط که در ادامه بازگو خواهم کرد به راحتی در اکواریوم نگهداری، پرورش و تکثیر نمود همچنین خوشبختانه طی چند سال اخیر در کشور اکواریوم های پلنت (گیاهی) جایگاه ویژه ای بین علاقه مندان پیدا کرده اند و با وجود واردات تجهیزات مناسب و تخصصی به کشور نگهداری از این نوع اکواریوم ها را بسیار راحت و فرح بخش نموده است چرا که در گذشته با وجود اینکه گیاهان ابزی در بسیاری از فروشگاه های ماهی و اکواریوم عرضه میشد به دلیل عدم دانش کافی و همچنین عدم وجود تجهیزات لازم استقبال چندانی از گیاهان ابزی و اکواریوم های تخصصی گیاهی(پلنت) نمیشد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی نور - بستر خوب - کود
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا معمولا سازگار است
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

گوپی (نام علمی: Poecilia reticulata) نام یک گونه از سرده ماهی مولی از تیره رنگین‌ماهیان است. این ماهی که بومی ونزویلا، ترینیداد، شمال برزیل و گینه است. طول بدن ماهی، در ماده‌ها به ۶ و در نرها به ۳سانتی متر می‌رسد. ماهی‌های نر دارای رنگ‌های متنوع و زیبا بوده و باله‌های پشتی و مخرجی آن‌ها دارای اشکال گوناگون می‌باشد. از این ماهی برای کنترل تخم و نوزاد حشرات استفاده می‌شود. در آکواریوم‌ها بسیار مقاوم بوده و تغذیه و تکثیر آن‌ها نسبتاً آسان است. این ماهی‌ها هیچ گونه مزاحمتی برای سایر ماهی‌های آکواریوم ایجاد نمی‌کنند. نرها همواره مواظب ماده‌ها بوده و در هر فرصت ممکن است اسپرم خود را به آن‌ها منتقل نمایند. اسپرم حاصل از یک بار انتقال می‌تواند تا ۶ بار تخم‌ها را بارور نماید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۵
دما ۲۴–۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

زادگاه اصلی ماهی گورامی دورف (کوتوله) پاکستان، هند و بنگلادش است. پس شاید چندان لازم نباشد که بگوییم این ماهی یک ماهی استوایی است و نمی تواند در آکواریومهایی که دمایی کمتر از ۲۲ درجه سانتی گراد دارند زندگی کند. ماهی گورامی دورف معمولا سه رنگ آبی پودری، آبی نئونی و یا قرمز آتشین دارد. البته این جنس نر گورامی دورف است که رنگ های چشم نواز تری دارد. این ماهی امروزه در آکواریوم های سراسر دنیا وجود دارد و از جمله ماهی های محبوب علاقه مندان به آکواریوم است.آکواریوم ماهی گورامی حداقل باید حاوی ۲۰ گالن (۷۵ لیتر) آب باشد. دمای آکواریوم شما نباید هرگز پایین تر از ۲۲ درجه سانتی گراد بیاید. پیش تر گفتیم که دورف ها ماهی های خجالتی ای هستند. پس بهتر است برای شان جایی برای پنهان شدن تهیه کنیم. گیاهان مخصوص آکواریوم های استوایی و همچنین چند تکه چوب که ناسازگاری ای با آکواریوم ندارند بهترین گزینه ها هستند. سعی کنید قسمتی از سطح آکواریوم را نیز با گیاهان شناور بپوشانید. همانطور که برای هر ماهی دیگری باید این کار را انجام دهید، گورامی ها نیز قبل از انتقالشان به آکواریوم جدید باید دمای آب ظرف یا کیسه شان با دمای آکواریوم همساز شود. به این منظور باید بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه کیسه آن ها را درون آکواریوم قرار دهید تا آب کیسه با آب آکواریوم هم دما شود. مسئله مهمتر این است که نباید حتی یک ذره از آب درون کیسه به آکواریوم انتقال پیدا کند. به این منظور بعد از هم دما کردن آب کیسه و آکواریوم، ماهی را با وسیله‌ی مخصوص این کار از کیسه خارج کنید و به آرامی درون آکواریوم قرار دهید.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۴ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۰ - ۷.۵
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر ۲۰ تا ۳۰ سال
رفتار -
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶ - ۸.۸
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها معمولا سازگار است

از ماهیان صلح طلب و آرام آب شیرین میباشد که بسیار دوست داشتنی هستند و به خاطر مزایای ویژه ای که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تا کنون چندین و چند گونه از آنها معرفی شده و در کشور ایران هم به این ماهی توجه شده و به صورت رایج موجود است. کوریدوراس ها جزو گربه ماهیان بوده و می‌توان از آنها انتظار تمیز سازی کف را داشت "البته نه به عنوان بک لجن خوار" انواع آنها بسیار آرام و صلح طلب میباشند و با اکثر ماهیان گیاه خوار میتوان نگهداری شوند آنها زندگی اجتمایی را ترجیع می‌دهند و در گروه لذت بیشتری می‌برند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ الی ۴ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۵.۸ - ۷.۵
دما ۲۴–۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۸ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۵.۸ - ۷.۸
دما ۲۰–۲۴ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی معمولا سازگار است
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار نیست
آروانا معمولا سازگار است
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست

گربه ماهی بریستلنوز یا به عبارتی همان کتفیش آنتن دار بومی آب های برزیل است. نام عامیانه ی این ماهی به معنی ماهی زره دار بر روی بینی می باشد. جنس نر این ماهی دارای شاخک هایی بر روی بینی است که ماهی ماده فاقد این ویژگی است. کتفیش آنتن دار دارای رنگ های مختلفی از جمله سیاه، قهوه ای و سفید است. آکواریومی با دمای ۲۰ تا ۲۶.۵ درجه ی سانتی گراد و پی هاش ۶.۵ تا ۷.۵ برای این ماهی مناسب است. گربه ماهی بریستلنوز تا ۱۴ سانتی متر رشد می کند. این ماهی به فضاهایی برای پنهان شدن در آکواریوم احتیاج دارد که می توان با استفاده از تکه های سنگ و چوب فضاهایی غار مانند را برای او به وجود آورد. تولید مثل این ماهی در صورت مساعد بودن شرایط آکواریوم کار آسانی است. پس از تخمریزی ماهی ماده به مراقبت از تخم ها می پردازد و ماهی نر نیز از قلمرو دفاع می کند. لاروها پس از حدودا پنج روز سر از تخم در خواهند آورد. گربه ماهی بریستلنوز نیز مانند سایر گربه ماهیان موجودی همه چیز خوار است و می توان آن را با انواع غذاهای خشک و منجمد تغذیه نمود. با توجه به اندازه ی کوچک این گربه ماهی در مقایسه با سایر گربه ماهیان، قابلیت سازگاری با بسیاری از ماهی های کوچک آکواریومی را دارا می باشد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر در حدود ۱۲ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه چیز خوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۵
دما ۲۳–۲۷ درجه سلسیوس

 

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر حدود ۱۰ سال
رفتار -
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

ماهی مولی یکی از ماهیان رایج آکواریومی از خانواده زنده زا ها می باشد. اکثرا تصور می کنند که مولی فقط یک نژاد دارد؛ در صورتی که ماهی مولی دارای سه گونه اصلی است. البته مولی هایی که امروزه در مغازه ها یافت می شوند گونه های هیبرید و تکامل یافته هستند که به چندین شکل و رنگ موجود می باشند. برای نگهداری ماهی مولی نیاز به آکواریوم با حداقل حجم ۴۰ لیتر دارید و بهترین سایز آکواریوم برای نگهداری ماهی مولی ۱۲۰ لیتر در نظر گرفته می شود. ماهی مولی کاملا صلح جو است و می تواند آن را در کنار دیگر ماهیان زنده زا مانند گوپی، پلاتی، دم شمشیری و ماهیان گیاه خوار بدون مشکل نگهداری نمایید. ماهی مولی نیازمد فیلتراسیون و کیفیت آب بالا نیست، اما طبق تجربه رشد و تکثیر این ماهی در آب با کیفیت خوب و فیلتراسیون مناسب چشم گیر تر است. پیشنهاد می شود برای آکواریوم ماهی مولی از تاپ فیلتر ها برای فیلتراسیون استفاده کنید و چون گونه اصلی در آب با کمی نمک زندگی می کند پیشنهاد می شود دوز بسیار پایین نمک بدون ید نیز در آکواریوم مولی اضافه شود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۷.۰ - ۷.۸
دما ۲۰ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی -
پ هاش (pH) ۶.۸ - ۷.۵
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز معمولا سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر -
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۵
دما ۱۸ - ۲۳ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها سازگار نیست
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار است
ماهی قرمز فانتزی سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی معمولا سازگار است
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر -
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۵
دما ۱۸ - ۲۳ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها سازگار نیست
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار است
ماهی قرمز فانتزی سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی معمولا سازگار است
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط
طول عمر -
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۶.۸ - ۷.۲
دما ۲۲ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها معمولا سازگار است
تتراها معمولا سازگار است

این ماهی،ماهی بسیار آرام و صلح طلب است که به صورت گروهی،معمولاً ۵ تا ۶ نفری،نگه داری می‌شوند.این ماهی را می‌توان در تانک‌های ۵۰ - ۲۰۰ لیتری نیز نگه داشت اما پس از رشد کامل ماهی لازم است که آن را به یک تانک ۲۸۳ - ۴۵۴ لیتری منتقل کرد.این ماهی وقتی توسط تور گرفته می‌شود،ممکن است با شاخک‌های خود به تور بچسبد تلاش برای جدا کردن آن از تور باعث صدمه به ماهی و همچنین به نگه دارنده ماهی می‌شود.توصیه می‌شود زمان جا به جایی ماهی،آن را در ۲ یا ۳ کیسه درون هم رفته یا ظرفی محکم قرار داد. اگر این ماهی در گروه‌هایی کمتر از ۵ نفر نگهداری شوند،زمان بیشتری را صرف قایم شدن می‌کنند.لوچ‌های دلقک با بارب‌های ببری و کریدوراس پاندا بسیار سازگار هستند و می‌توان آن‌ها را با یکدیگر به صورت گروه نگه داشت. لوچ‌های دلقک هنگام خوشحالی یا هنگامی که از یک غذا خوششان می‌آید، با استفاده از دندان‌های حلقی خود یک صدای تیک تیک مانند در می‌آورند.این ماهی‌ها گاهی اوقات به صورت وارونه یا روی پهلوی خود شنا می‌کنند که به نظر مریض می آیند یا روی پهلو بر سطح آب دراز می‌کشند که به نظر مرده می آیند.صاحب ماهی باید توجه داشته باشد که از بیرون آوردن ماهی سالم از آکواریوم پرهیز کند. اگر این ماهی‌ها بیش از حد قایم شدند،با بهبود بخشی چند چیز ساده در آکواریوم می‌توان آن‌ها را از این کار کنار کشید،همچون اضافه کردن گیاه طبیعی ، ،اضافه کردن ماهی‌های صلح جوی دیگر یا کم و زیاد کردن نور که لوچ‌ها به نور کم بیشتر عادت دارند. لوچ‌های دلقک ماهی‌های نوع دیگر را به دقت مشاهده می‌کنند و از رفتارهای آنان تقلید می‌کنند،پس بهتر است آن‌ها را با ماهی‌هایی نگه داشت که عادت به قایم شدن ندارند.آن‌ها هنگام خواب،همه با یکدیگر زیر یک شئ در آکواریوم دراز می‌کشند و می خوابند.این ماهی‌ها را می‌توان با عنواع غذاهای خشک،گیاهی و کرم تغزیه نمود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط
طول عمر حدود ۲۰ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۵.۰ - ۸.۰
دما ۲۵ - ۳۰ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی -
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی معمولا سازگار است
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست

فرشته‌ماهی (به انگلیسی: Pterophyllum)، یک جنس کوچک از ماهیان آکواریوم است که اندازه بالغین آن تا ۱۵ سانتیمتر می‌رسد و زیستگاه اصلی آن‌ها در رودخانه آمازون، رودخانه‌ها و باتلاقهای آمریکای جنوبی است. فرشته‌ماهی گوشت خوار و غذای آن مخلوطی از غذاهای پولکی و یخ زده و زنده می‌باشد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۸ الی ۱۰ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه چیز خوار
پ هاش (pH) ۵.۸ - ۷
دما ۲۴ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

ماهی جنگجوی سیامی (به انگلیسی: Siamese fighting fish) (ماهی بتا و فایتر هم می‌گویند) گونه‌ای ماهی از خانواده گورامی و یکی از رایجترین انواع ماهی‌های آکواریوم آب شیرین است. این ماهی بومی رودخانه مکونگ واقع در آسیای جنوب شرقی است. قلمرو برای این گونه از ماهی بسیار حائز اهمیت است و قرار دادن دو ماهی نر در کنار یکدیگر کار عاقلانه‌ای نیست. این ماهی‌ها در طبیعت در برنج‌زارها و تالاب‌های کم‌عمق و جریان‌های آبی آهسته تکثیر می‌یابند. گر چه زندگی در آب‌های کم عمق یکی از شاخصه‌های این ماهی است، ولی یکی از کلیدی‌ترین فاکتورهای نگهداری این ماهی دمای آب است. از این رو این ماهی بومی مناطق گرمسیری می‌باشد. به‌طور معمول طول عمر ماهی فایتر ۲–۵ سال است که در بعضی از آن‌ها تا ۸ سال عمر می‌کنند. معمولا جنس نر در مراکز فروش در سنین ۱۲–۹ ماهگی بفروش می‌رسند. همچنین جنس نر در آزمایشگاه و آکواریوم شخصی خود تا ۱۰ سال هم عمر می‌کند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۷.۰
دما ۲۴ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

ماهی جنگجوی سیامی (به انگلیسی: Siamese fighting fish) (ماهی بتا و فایتر هم می‌گویند) گونه‌ای ماهی از خانواده گورامی و یکی از رایجترین انواع ماهی‌های آکواریوم آب شیرین است. این ماهی بومی رودخانه مکونگ واقع در آسیای جنوب شرقی است. قلمرو برای این گونه از ماهی بسیار حائز اهمیت است و قرار دادن دو ماهی نر در کنار یکدیگر کار عاقلانه‌ای نیست. این ماهی‌ها در طبیعت در برنج‌زارها و تالاب‌های کم‌عمق و جریان‌های آبی آهسته تکثیر می‌یابند. گر چه زندگی در آب‌های کم عمق یکی از شاخصه‌های این ماهی است، ولی یکی از کلیدی‌ترین فاکتورهای نگهداری این ماهی دمای آب است. از این رو این ماهی بومی مناطق گرمسیری می‌باشد. به‌طور معمول طول عمر ماهی فایتر ۲–۵ سال است که در بعضی از آن‌ها تا ۸ سال عمر می‌کنند. معمولا جنس نر در مراکز فروش در سنین ۱۲–۹ ماهگی بفروش می‌رسند. همچنین جنس نر در آزمایشگاه و آکواریوم شخصی خود تا ۱۰ سال هم عمر می‌کند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۷.۰
دما ۲۴ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر -
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶ - ۸
دما ۲۲–۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز معمولا سازگار است
گربه ماهی کوری معمولا سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا معمولا سازگار است
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ سازگار نیست
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست

 

سیچلاید دارف (کوتوله) با نام سیچلاید آپیستوگراما (اشاره به ظرافت و زیبایی ماهی) نیز نامگذاری می شود. این نوع سیچلاید به هفتاد گونه تقسیم شده است که بیست گونه همچنان مورد مطالعه و ارزیابی دانشمندان قرار می گیرند. این ماهی به آکواریومی با حداقل حجم ۱۱۴ لیتر دارای تراکم انبوه گیاهی نیاز دارد.فراهم کردن مکان هایی برای پنهان شدن ماهی و همچنین فراهم کردن مکان هایی باز برای شنای ماهی در آکواریوم ضروری است.بهتر است که برای پوشاندن کف آکواریوم این ماهی از شن کنار دریا استفاده شود.این ماهی با وجود این که دارای خلق و خوی نیمه پرخاشگرانه است در مقابله با سایر سیچلاید های بزرگتر از خود دچار مشکل می شود.به همین دلیل نباید آن را با ماهی های بزرگتر از خودش نگهداری نمود. سیچلاید دارف تخمگذار است و ترجیح می دهد در حفره هایی که در کف آکواریوم ایجاد می کند تخمریزی نماید.در صورتی که ماهی نر آماده برای جفتگیری باشد اما ماهی ماده این آمادگی را نداشته باشد، ماهی نر به شدت ماهی ماده را اذیت می کند. ماهی ماده با این رفتار ماهی نر مقابله می کند تا زمانی که تخمریزی انجام شود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۵ - ۷
دما ۲۲ - ۳۰ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۵ تا ۱۰ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۷.۸ - ۸.۲
دما ۲۱ - ۲۷ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز معمولا سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیستسیلور دالر که به دلیل رنگ نقره ای و نوع بدن خود به این نام مشهور شده است یکی از ماهیان صلح جو و بومی جنوب آمریکا می‌باشد. دالر ها عموما اکثر بدنشان نقره ای رنگ است و در باله های زیرین رنگ قرمزی را نیز می‌توان مشاهده کرد. این ماهی میتواند تا ۱۵ سانتیمتر رشد کند و به ماهی نسبتا بزرگی تبدیل شود. بدن گرد و نقره ای ، حرکات تند و سریع و نگهداری آسان ، این ماهی را به یکی از ماهیان ایده ال آب شیرین بدل کرده است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۱۰ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گیاه خوار
پ هاش (pH) ۵.۵ - ۷
دما ۲۴ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها معمولا سازگار است
اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر تا ۵۰ سال
رفتار -
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۷ - ۸
دما ۸ - ۲۴ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها سازگار نیست
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار نیست
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ سازگار نیست
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیستاطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری -
طول عمر -
رفتار -
رژیم غذایی -
پ هاش (pH) -
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز معمولا سازگار است
گربه ماهی کوری معمولا سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها معمولا سازگار است
تتراها معمولا سازگار است

 

روباه ماهی پرنده، نزد آکواریم داران خیلی محبوب است، اگرچه فقط چند بار در سال در دسترس می باشد. مقاومند و برای نگهداری آسان می باشند ، ماهیانی سریع اند، اگر چه ساکن می شوند و خیلی متکبرانه روی باله سینه ایشان می نشینند و بالای آکواریم را نگاه می کنند. ماهی های خیلی جذابی هستند و یک نوار سیاه و زرد دارند که از نوک پوزه درست از میانه تا مرکز و انتهای دم کشیده می شود. بالاترین قسمت پشت یک نوار سیاه دارد که در طول بدن کشیده می شود. باله ها لکه های سیاه دارند. دو عدد یا بیشتر از این ماهی ها در یک آکواریم ، همدیگر را دنبال می کنند ، بدون این که آسیبی به هم بزنند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط
طول عمر ۸ تا ۱۰ سال
رفتار  
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۰
دما ۲۳ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار استرنگ‌ماهی نام یک تیره از راسته گل‌آذین‌ماهی‌سانان است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۷.۰ - ۸.۰
دما ۲۲ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

راسبورا یک سرده از تیره کپورماهیان است که در جنوب شرقی آسیا زندگی می کنند. چندین گونه آفریقایی نیز از آن وجود دارد. ماهی Rasbora در هند ، فیلیپین و اندونزی ، در گوشه های حاصلخیز که آب تیره و نرم پر از پوشش گیاهی متراکم است ، یافت می شود.اکثر نمایندگان تیره Rasbor دارای شکلی باریک ، صاف و کشیده و از کناره ها کمی صاف هستند. اما در بعضی از گونه ها بدنی بزرگتر دارند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر حدود ۶ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۰ - ۷.۵
دما ۲۳ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار استدیسکوس (یا دیسکاس) را شاه ماهی ماهی‌های آب شیرین می‌خوانند. این ماهی در آکواریوم آرام، صلج جو و تا حدی ترسو است. دیسکوس در حیات وحش به صورت گله‌ای زندگی کرده و این امر به ماهی آرامش خاصی می‌دهد، بنابراین باید حداقل در دسته‌های ۳ تایی نگهداری شود. این ماهی را نمی‌توان با هر ماهی آکواریمی نگهداری کرد و باید هم آکواریمی‌های دیسکوس را به دقت از میان ماهی‌های آرام انتخاب کرد. دیسکوس‌ها به دو دسته کلی دیسکوس‌های وحشی (صید شده از رودخانه آمازون) و Hybird(پرورشی و حاصل آمیزش گونه‌های گوناگون) طبقه‌بندی می‌شوند. رنگ‌های اصلی آن بین طیف‌های قرمز تا آبی متغیر است که شرایط نامناسب نگهداری از جمله تغذیه می‌تواند تأثیر بدی بر رنگدانه‌های این ماهی بگذارد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط
طول عمر ۱۰ سال به بالا
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۶.۱ - ۷.۵
دما ۲۷ - ۳۰ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ سازگار نیست
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها معمولا سازگار است
تتراها سازگار است

ماهی سواردتل یا دم شمشیری به دلیل زیبایی خاص و دم تیز و شمشیری شکل خود و همچنین سازگاری بسیار خوب با ماهیان صلح جو و گیاه خوار محبوبیت خاصی را بین طرفداران ماهیان اکواریومی بدست آورده است. از نظر تغذیه ماهی کم توقعی میباشد و میتوان با انواع غذاهای خشک تغذیه شود. تکثیر این ماهی به راحتی امکانپذیر بوده و مانند سایر ماهی‌های زنده‌زا مانند گوپی و مولی تکثیر می‌شوند و برای افراد علاقه‌مند به تکثیر و پرورش ماهی و حتی تهیه غذای سایر ماهی‌های خود از این روش می‌باشند بسیار ایده آل است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۷.۰ - ۸.۳
دما ۲۴ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار استیکی از محبوب ترین ماهی های آب شیرین که جزء بهترین ماهی های آکواریومی است، ماهی های زبرا دانیو با نام علمی Danio Rerio هستند. این ماهی از چندین قسمت در آسیای مرکزی مانند هند، پاکستان، بنگلادش، نپال و میانمار سرچشمه می گیرد. ماهی بسیار آرام و زیبایی است که توسط بسیاری از افراد جهت نگهداری در بین هزاران ماهی انتخاب می شود. اگر به درستی از این ماهی مراقبت کنید می تواند تا 5 سال عمر کند و در نهایت که به رشد پایانی خود برسد معمولا بین 7 تا 10 سانتی متر طول دارد. مراقبت از آنها بسیار آسان است و برای نگهداری توسط افراد تازه کار یک گزینه مناسب محسوب می شود.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۳ تا ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۷.۵
دما ۱۸-۲۵ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار استخرچنگهای آب شیرین موجودات بسیار جذاب و باهوشی هستند و زیستگاه اصلی آنان آب شیرین است و بیشتر اوقات در آب و در پناهگاه خود به سر میبرند. این آبزی با شاه میگو یا cary fish متفاوت است و در انگلیسی برای اینکه با این حیوان اشتباهی گرفته نشود به آن True Crab گفته می شود. نمیتوان از این خرچنگها موجودی دوزیست نام برد زیرا وقته به بیرون از آب می آیند, در واقع نفس خود را نگه میدارند و بیش از ۱ یا ۲ روز دوام نمی آورند.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۲ تا ۳ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۵ - ۸.۰
دما ۲۰ - ۲۹ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز معمولا سازگار است
گربه ماهی کوری معمولا سازگار است
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو معمولا سازگار است
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی معمولا سازگار است
ماهی قرمز فانتزی معمولا سازگار است
گورامی‌های کوتوله معمولا سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها معمولا سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها معمولا سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا معمولا سازگار است
آروانا معمولا سازگار است
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها معمولا سازگار است
تتراها معمولا سازگار است

 

اگر یک آکواریوم بزرگ دارید، حتما به فواید حلزون پی برده‌اید. حلزون‌ها جلبک‌ها و باقیمانده غذای ماهی‌ها را می‌خورند و حلزون در آکواریوم جلبک‌هایی را که به سطوح مختلف داخلی و جداره شیشه آکواریوم چسبیده‌اند، از بین می‌برد؛ پس حضور حلزون برای تمیز کردن فضای آکواریوم ضروری به نظر می‌رسد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۱ سال
رفتار -
رژیم غذایی -
پ هاش (pH) ۶.۰ - ۸.۰
دما ۱۸ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

 

تتراها به غیر از برخی شیطنت های بعضی گونه ها، اکثرا صلح جو هستند آنها حرکت و زندگی در گروه را ترجیح میدهند و عمدتا ماهیان شاداب و پرتحرکی هستند. شاید از تتـرا نئون میتوان به عنوان معروفترین اعضای این گروه نام برد که در ادامه میتوانید این ماهی را بیشتر بشناسید. انواع مختلف تترا ها مانند تترا جواهر، تترا نئون، تترای قرمز، تترا پنگوئن، تترا کاردینال، تترا دامن سیاه (بلک ویدو) تترا امپراتور، تترا بوینس ایرس و ... را می توان در ایران یافت و حتی برخی از انواع تتراها را میتوان تکثیر نمود. خوشبختانه تتـراها ماهیان سازگار و نسبتا مقاومی نیز میباشند و بیشتر آنها با شرایط معمول یک اکواریوم خانگی کنار خواهند آمد.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر حدود ۵ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۵.۵ - ۷.۵
دما ۲۲ - ۲۶ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار استپلاتی ها یکی دیگر از انواع رایج خانواده ی زنده زاها هستند که تا به حال رنگهای مختلف و زیبایی از آنها تکثیر شده اند. طول جنس ماده در آکواریوم حداکثر به ۸ سانتیمتر رسیده که در جنس نر کمی کوچکتر از ماده ها میباشد و شاید بیشتر از ۶ سانتیمتر رشد نکند. آنها ماهیان صلح جو و دوست داشتنی هستند که زاد و ولد آنها همانند سایر زنده زاها مانند گوپی و مولی زبان زد خاص و عام است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر ۲ تا ۳ سال
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۷.۰ - ۸.۲
دما ۱۷ - ۲۵ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) سازگار است
فایتر (نر) سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ سازگار است
ماهی‌های تندابه معمولا سازگار است
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

رکه‌ماهی (به انگلیسی: Killifish) یا کپوردندان‌های تخم‌گذار نامی کلی است برای انواع ماهی‌های کپوردندان‌ماهی‌سان تخم‌گذار. برکه‌ماهی‌ها ۱۲۷۰ گونه مختلف را شامل می‌شوند که بزرگ‌ترین خانواده در این میان، ساده‌لبان (Aplocheilidae) هستند که بیش از ۳۲۰ گونه از آن‌ها از کپوردندان‌های تخم‌گذارند. برکه‌ماهی‌ها به طور عمومی ماهیان کوچک و پراستخوان بومی آب‌های شیرین آمریکا هستند و برای از بین بردن تخم پشه و غیره پرورش می‌یابند. نام Killifish از هلندی به انگلیسی وارد شده و به معنی ماهی برکه است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان تا متوسط
طول عمر -
رفتار آرام و صلح جو
رژیم غذایی همه‌چیزخوار
پ هاش (pH) ۶.۰ - ۷.۵
دما -

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی معمولا سازگار است
بارب‌ها معمولا سازگار است
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله معمولا سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده معمولا سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار است
برکه‌ماهی سازگار است
لوچ دلقک معمولا سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی معمولا سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ سازگار نیست
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها سازگار است

بارب ها یکی از زیرخانواده های خانواده سیپرینیده و از گونه های زیبا و معروف ماهیان آب شیرین می‌باشند که تایگر بارب، رزی بارب ، بارب حلب و بارب دنیسون (رد لاین) از جمله بارب های رایج و معروف بازار اکواریومی هستند. البته همه آنها به این چند مورد ختم نمی شوند و تنها از گونه های معروف و رایج نام برده شد. اکثرا این خانواده را محاجم می نامند که شاید دلیل آن حرکات تند و خشن تایگر بارب باشد، در صورتی که رزی بارب یا حتی بارب حلب و ردلاین به این خشنی نیستند و فقط گه گدار در صورتی که تنها نگهداری شوند از خود شیطنت هایی نشان می دهند که قابل چشم پوشیست.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری آسان
طول عمر بارب یاقوت سیاه: ۵ سال
بارب دنیسون(ردلاین) : +۵ سال
بارب طلایی: ۵ سال
بارب رزی: ۶ سال
تایگر بارب (بارب ببری): ۵ سال
بارب حلب (حلب ماهی): ۸ تا ۱۰ سال
بارب زبرا: +۵ سال
رفتار بارب یاقوت سیاه: صلح جو
بارب دنیسون(ردلاین) : صلح جو
بارب طلایی: صلح جو
بارب رزی: نسب به سایر بارب ها صلح جو
تایگر بارب (بارب ببری): تا حدی محاجم
بارب حلب (حلب ماهی): تا حدی صلح جو
بارب زبرا (راه راه): صلح جو
رژیم غذایی تقریبا همه چیز خوار
پ هاش (pH) بارب یاقوت سیاه: ۶.۰ تا ۶.۵
بارب دنیسون(ردلاین) : ۶.۸ تا ۷.۸
بارب طلایی: ۶.۰ تا ۸.۰
بارب رزی: ۶.۵
تایگر بارب (بارب ببری): ۶.۵
بارب حلب (حلب ماهی): ۶.۵
بارب زبرا: ۵.۸ تا ۶.۳
دما بارب یاقوت سیاه: ۲۳ تا ۲۶ سلسیوس
بارب دنیسون(ردلاین) : ۱۵ تا ۲۵ سلسیوس
بارب طلایی: ۱۸ تا ۲۴ سلسیوس
بارب رزی: ۱۸ تا ۲۲ سلسیوس
تایگر بارب (بارب ببری): ۲۰ تا ۲۶ سلسیوس
بارب حلب (حلب ماهی): ۲۲ تا ۲۵ سلسیوس
بارب زبرا: ۲۳ تا ۲۵ سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار است
بارب‌ها سازگار است
فایتر (ماده) معمولا سازگار است
فایتر (نر) معمولا سازگار است
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار است
سیچلاید بزرگ سازگار نیست
گربه ماهی بریستلنوز سازگار است
گربه ماهی کوری سازگار است
گربه ماهی تاندان سازگار نیست
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار است
دیسکاس معمولا سازگار است
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار است
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار است
گورامی‌های بزرگ معمولا سازگار است
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها معمولا سازگار است
برکه‌ماهی معمولا سازگار است
لوچ دلقک سازگار است
مولی‌ها سازگار است
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین سازگار است
پلاتی‌ها سازگار است
رنگ ماهی سازگار است
راسبورا سازگار است
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار است
سیلور دالر سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار است
تتراها معمولا سازگار است

این ماهی جزء خانواده سیکلیده است که منحصرا در آبهای شیرین زندگی می کند و بومی آفریقا- آمریکا و تا حدودی آسیا می باشد. شاید اسکار ماهی آکواریومی چندان زیبایی نباشد، ولی به دلایل زیادی مورد توجه علاقمندان نگهداری ماهیهای آکواریومی قرار دارد. اسکار ماهی است بسیار کنجکاو و به خوبی فردی را که به آن غذا میدهد می شناسد. تاحدودی هم دست آموز است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری سخت
طول عمر ۱۰ تا ۲۰ سال
رفتار نیمه مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۶.۰ - ۸.۰
دما ۲۳ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی معمولا سازگار است
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها معمولا سازگار است
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها معمولا سازگار است
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها معمولا سازگار است
لوتی نقره‌ای و طلایی معمولا سازگار است
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها معمولا سازگار است
سیلور دالر معمولا سازگار است
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون معمولا سازگار است
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست

ماهی آروانا که طول آن تا ۹۰ سانتیمتر میرسد یکی از انواع ماهیهای بزرگ آکواریومی است که طرفداران زیادی دارد. این ماهی در طول زمان از نظر تکاملی تغییرات چندانی نکرده و از ویژگیهای عمده آن داشتن فلسهای بزرگ، چشم درشت، سر نسبتا بزرگ با اسکلت سخت و محافظت کننده و ۲ سبیلک حسی در آرواره ی زیرین است.

 

اطلاعات کلی توضیحات
نوع آکواریوم آب شیرین
سختی نگهداری متوسط تا سخت
طول عمر ۱۰ الی ۲۰ سال
رفتار نیمه مهاجم تا مهاجم
رژیم غذایی گوشت خوار
پ هاش (pH) ۶ - ۷
دما ۲۴ - ۲۸ درجه سلسیوس

 

سازگاری با سایر ماهی‌ها توضیحات
فرشته‌ماهی سازگار نیست
بارب‌ها سازگار نیست
فایتر (ماده) سازگار نیست
فایتر (نر) سازگار نیست
سیچلاید آفریقایی سازگار نیست
سیچلاید آمریکایی کوتوله سازگار نیست
سیچلاید بزرگ معمولا سازگار است
گربه ماهی بریستلنوز سازگار نیست
گربه ماهی کوری سازگار نیست
گربه ماهی تاندان معمولا سازگار است
سایر گربه ماهی‌ها سازگار نیست
دانیو سازگار نیست
دیسکاس سازگار نیست
مار ماهی‌ها سازگار نیست
روباه ماهی پرنده سازگار نیست
ماهی قرمز معمولی سازگار نیست
ماهی قرمز فانتزی سازگار نیست
گورامی‌های کوتوله سازگار نیست
گورامی‌های بزرگ سازگار نیست
ماهی‌های تندابه سازگار نیست
گوپی‌ها سازگار نیست
برکه‌ماهی سازگار نیست
لوچ دلقک سازگار نیست
مولی‌ها سازگار نیست
سبزماهی سازگار نیست
اسکارها سازگار نیست
لوتی نقره‌ای و طلایی سازگار نیست
گیاهان آب شیرین معمولا سازگار است
پلاتی‌ها سازگار نیست
رنگ ماهی سازگار نیست
راسبورا سازگار نیست
آروانا سازگار نیست
کوسه‌ ماهی‌ها سازگار نیست
سیلور دالر سازگار نیست
خرچنگ معمولا سازگار است
حلزون سازگار نیست
دم‌شمشیری‌ها سازگار نیست
تتراها سازگار نیست

جدول سازگاری گونه‌های آب های شیرین و بشور

برای افراد علاقه ­مند به ابزیان و اکواریوم اولین و مهمترین سوال این است که اکواریوم آب شیرین داشته باشند یا آب شور؟ طبیعتاً هر دو دارای جذابیت های خاص و منحصر به فردی هستند و همچنین تفاوت های زیادی با هم دارند. در نتیجه اولین قدم برای تصمیم گیری بین این دو نوع اکواریوم شناختن تفاوت ها ، محاسن و مزایای هر دو اکوسیستم آبی است. در قدم بعدی باید به شناخت تفاوت های ماهیان آب شور و آب شیرین و همینطور سازگاری گونه های مختلف آبزیان با یکدیگر پرداخت. با نویدک همراه باشید و اطلاعات کاملی راجع به انواع اکواریوم ها و سازگاری ماهی ها با یکدیگر کسب کنید.

در ابتدای مقاله لازم به ذکر است که به دلیل تفاوت‌های بنیادین بین آکواریوم آب‌ شور و آب ‌شیرین بهتر است افراد تازه کار به سراغ آکواریوم آب شیرین بروند زیرا به دلیل سادگی نیاز به مهارت کمتری نسبت به آکواریوم آب شور دارد و معمولا افراد مبتدی در این امر موفق‌ترند و پس از مدتی و کسب تجربه کافی میتوانند با تهیه اکواریوم آب شور ازاکوسیستم بی نظیر آب شور هم بهره ببرند.

میتوان گفت هدف اصلی از تهیه­ی اکواریوم لذت بردن از زیبایی بی نظیر آن است. در این زمینه به طور قطع ماهی‌های آب‌شور از زیبایی هایی برخوردار هستند که در ماهی‌های آب‌شیرین کمتر وجود دارد. با اینکه در بین ماهی‌های آب شیرین هم ماهی های رنگارنگ وجود دارد اما پوست ماهی های آب شور بسیار روشن تر و شفاف تر از ماهی های آب شیرین است و علاوه بر اینکه اکثر ماهی های آب‌شور پر تحرک، رنگارنگ و روشن تر از ماهی های اب شیرین هستند، تعداد ماهی های تزئینی در بین ماهیان آب شور به مراتب بیشتر است.
با اینکه هر دو اکوسیستم دارای تعداد زیادی ماهی برای انتخاب هستند اما آبزیان  آب‌ شور زیباتر، گرانتر و حساس تر هستند.

 

بحث بعدی که آن میپردازیم مقایسه ­ی آب است.

در هر دو نوع باید مواد مضر مثل کلر و آمونیاک از آب حذف ؛ در نتیجه هر دو به فیلتر های مناسب نیاز دارند؛ با این تفاوت که فیلترهای آب‌ شور عموما زمانی که آکواریوم حاوی مرجان و نرم‌تنان است، نیازمند پروتئین اسکیمر هستند؛ اما  در آب‌ شیرین نیازی به آن نیست. در آب ‌شیرین میزان PH  حدود 7 است که در مقایسه با PH بالای 8 در آب ‌شور، راحتتر قابل کنترل است. نکته­ی مهم دیگر این است که نمک اضافه شده برای ساخت آب ‌شور باید متناسب با شرایط ماهی‌ها و با استفاده از غلظت سنج به ارامی به مخزن اضافه شود تا به غلظت ایده‌آل برسد اما طبیعتاً در آب ‌‌شیرین به این کار نیازی نیست.

در رابطه با هزینه میتوان گفت بطور کلی راه ‌اندازی یک آکواریوم بدون توجه به نوع آن ارزان نیست، اما هزینه سرویس و خدمات آکواریوم آب ‌شور از آب‌ شیرین به مراتب بیشتر است. آب‌شور نیاز به فیلترهای تخصصی‌تر و در نتیجه گران‌تر دارد و هزینه­ی ماهی‌های آن نیز بیشتر از ماهی‌ها آب‌ شیرین است. قیمت ماهی‌های عمومی و ارزان آب‌ شیرین از 5 هزار تومان اغاز میشود اما  قیمت ارزان‌ترین ماهی‌های آب‌شور از حدود 30 هزار تومان شروع می‌شوند. به هزینه­ی خرید ابزیان مبلغ نمک هم اضافه میشود که باعث میشود تقریبا به ازای هر لیتر آب 300 هزار تومان به قیمت مجموعه افزوده شود اما در اکواریوم آب شیرین هزینه­ی آب ناچیز است.

 

از تفاوت های دیگر این دو نوع اکوسیستم باید به ظرافت نگهداری از ماهیان آب شور اشاره کرد. ماهی های آب شور به مراقبت و نگهداری بیشتر و همچنین رژیم غذایی پیچیده­تری نسبت ماهیان آب شیرین نیاز دارند که این موضوع شامل صرف وقت و هزینه­ی بیشتری میشود. بر خلاف ماهی های آب شیرین که نسبت به شرایط انعطاف پذیرند و در محیط های مختلف زندگی میکنند، ماهیان آب شور به شدت نسبت به دما، پ هاش ، نور و همچنین غلظت نمک در آب حساس هستند و به هم خوردن هر یک از عوامل بالا میتواند باعث از بین رفتن ماهی ها بشود.

به طور کلی میتوان گفت که با اینکه هر دو اکوسیستم زیبایی و جذابیت های خودشان را دارند، هزینه­­ی نگهداری اکواریوم آب شور بیشتر از آکواریوم آب شیرین است. البته میتوان اکواریوم آب شیرین را با ظاهر اکواریوم آب شور درست کرد که با هزینه­ی آب شیرین، بتوان از نمای یک اکواریوم آب شور لذت برد.

در ادامه به بررسی و مقایسه­ی ماهی­های آب شیرین و آب شور میرویم. با نویدک همراه باشید.

 

تفاوت ماهی آب شور و آب شیرین در چیست 

تا اینجا در خصوص تفاوت آکواریوم آب شور و آب شیرین صحبت کردیم و حالا قصد داریم در مورد تفاوت های ماهی­های این دو نوع اکوسیستم بحث کنیم ،این دو نوع ماهی تفاوت های زیادی باهم دارند از جمله ظاهر و رنگ، فیزیولوژی، انواع و تیره­های مختلف و غیره به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. با نویدک همراه باشید.

 اولین چیزی که توجه تمام افراد را جلب میکند ظاهر و رنگ ماهی ها است. به طور کلی باید گفت ماهیان آب شور تنوع خیلی زیادی دارند، از نظر شکل و ظاهر بسیار زیباتر از ماهیان آب شیرین هستند و شامل طیف های گسترده­ای از رنگ های مختلف میشوند اما ماهیان آب شیرین عموما شبیه به هم هستند و با اینکه ماهی­های رنگی در آب شیرین هم موجود است ولی روشنی و شفافیت ماهیان آب شور را ندارند. 

شاید بتوان گفت اصلی ترین تفاوت ماهیان آب شور و آب شیرین تفاوت زیستی آنها یا اصطلاحاً تنظیم اسمزی است . تنظیم اسمزی شامل ترکیبی از بافت های بدن، آبشش ها و عملکرد کلیه ها است و وظیفه تنظیم جریان آب در تمام بدن ماهی را بر عهده دارد. مقدار نمک در بدن یک ماهی آب شیرین بیشتر از  محیط آبی اطرافش است و آب دائماً به بدن ماهی آب شیرین از طریق پوست و آبشش های آن راه می یابد و ماهی احتیاجی به نوشیدن آب اضافه ندارد برای جلوگیری از جمع شدن اضافی آب در بدن ، ادرار زیادی تولید میکند اما مقدار نمک در بدن یک ماهی آب شور کمتر از محیط آبی اطرافش است و به همین دلیل محیط شورتر ، دائماً آب را بدن ماهی جذب میکند. برای جبران آب از دست رفته ، ماهی آب شور مقدار زیادی از آب شور را می نوشد، و ادرار کمی هم تولید میکند.

 علاوه بر فیزیولوژی شرایط دمایی ماهی های آب شیرین و شور نیز با هم متفاوت است. ماهی­های آب شیرین هم ماهی آب های سرد را شامل میشود و هم ماهی آب های گرم را به حالی که تقریبا تمام ماهی های آب شور، ماهی آب های سرد هستند. به طور مثال ماهی آنجل و دیسکس ماهیهای گرمسیری آب شیرین هستند و ماهی های دلقک ماهی، مارماهی و اسب دریایی؛ ماهی­های آب های شور سرد هستند.

 

همانطور که پیشتر اشاره شد هزینه­ی راه اندازی