مخزن

طرح لایه باز جلد کتاب خشم و پرخاشگری

طرح لایه باز جلد کتاب خشم و پرخاشگری

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات روانشناسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…

طرح لایه باز جلد کتاب اشتیاق تحصیلی

طرح لایه باز جلد کتاب اشتیاق تحصیلی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات آموزشی و روانشناسی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…

جلد کتاب نقد و بررسی سینمای اسکاندیناوی

جلد کتاب نقد و بررسی سینمای اسکاندیناوی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات نقد و بررسی سینمای کشورهای مختلف می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده…

طرح لایه باز جلد کتاب تبلیغات متعارف محیطی

طرح لایه باز جلد کتاب تبلیغات متعارف محیطی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات مدیریتی، آموزشی و درسی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت…

طرح لایه باز جلد کتاب مبانی زیست فناوری

طرح لایه باز جلد کتاب مبانی زیست فناوری

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات درسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

طرح آماده جلد کتاب نقد و تحلیل فیلم

طرح آماده جلد کتاب نقد و تحلیل فیلم

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات نقد و تحلیل فیلم می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…