مخزن

طرح لایه باز جلد کتاب نقد و بررسی فیلم

طرح لایه باز جلد کتاب نقد و بررسی فیلم

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات نقد و بررسی فیلم می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…

جلد لایه باز کتاب آداب زناشویی و همسرداری در اسلام

جلد لایه باز کتاب آداب زناشویی و همسرداری در اسلام

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات آداب زناشویی و همسرداری در اسلام می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده…

طرح لایه باز جلد کتاب تئوری موسیقی

طرح لایه باز جلد کتاب تئوری موسیقی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات موسیقی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

طرح لایه باز جلد کتاب با موضوعات عمومی

طرح لایه باز جلد کتاب با موضوعات عمومی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات ادبی، سیاسی، آموزشی، سینمایی و مدیریتی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی…

جلد کتاب لایه باز با موضوع طراحی و معماری

جلد کتاب لایه باز با موضوع طراحی و معماری

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات مهندسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

طرح لایه باز جلد کتاب برای موضوعات ادبی

طرح لایه باز جلد کتاب برای موضوعات ادبی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات درسی، ادبی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…