مخزن

جلد کتاب لایه باز برای موضوعات مهندسی و پالایشگاهی

جلد کتاب لایه باز برای موضوعات مهندسی و پالایشگاهی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات مهندسی؛ پتروشیمی و پالایشگاهی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است.…

طرح لایه باز جلد کتاب اختلال عصبی

طرح لایه باز جلد کتاب اختلال عصبی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات پزشکی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح لایه باز…

طرح لایه باز جلد کتاب بازاریابی دیجیتال

طرح لایه باز جلد کتاب بازاریابی دیجیتال

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح لایه باز…

لایه باز جلد کتاب نقد و نشانه شناختی فیلم

لایه باز جلد کتاب نقد و نشانه شناختی فیلم

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات نقد و نشانه شناختی فیلم می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت…

طرح لایه باز جلد کتاب مثبت اندیشی

طرح لایه باز جلد کتاب مثبت اندیشی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات روانشناسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این…

طرح لایه باز جلد کتاب درسی دین و زندگی

طرح لایه باز جلد کتاب درسی دین و زندگی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات درسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…