مخزن

جلد کتاب لایه باز برای موضوعات خلاقانه

جلد کتاب لایه باز برای موضوعات خلاقانه

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات آموزشی، روانپزشکی، اجتماعی و درسی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده…

طرح لایه باز جلد کتاب با طرح زیبا

طرح لایه باز جلد کتاب با طرح زیبا

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات رمان، مدیریتی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت…

جلد لایه باز کتاب با موضوع اجتماعی

جلد لایه باز کتاب با موضوع اجتماعی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات ادبی و اجتماعی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

طرح آماده جلد کتاب نقد و تحلیل عکس

طرح آماده جلد کتاب نقد و تحلیل عکس

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات نقد و تحلیل عکس می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

جلد لایه باز کتاب آیین همسرداری در اسلام

جلد لایه باز کتاب آیین همسرداری در اسلام

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات دینی و مذهبی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…

قالب آماده جلد کتاب دین و زندگی

قالب آماده جلد کتاب دین و زندگی

این محصول یک قالب جلد کتاب برای استفاده در کتاب هایی با موضوعات درسی و آموزشی می باشد که بصورت حرفه ای در نرم افزار فتوشاپ طراحی شده است. فرمت این طرح…