محاسبه ابجد کبیر و صغیر

کلمه یا عبارت مورد نظر را در کادر زیر وارد نمایید


محاسبه حروف ابجد کبیر، صغیر و وسیط بصورت آنلاین

اگر شما از آن دسته افراد علاقه مند به دانستن و محاسبه ابجد کلمات و حروف مختلف و گوناگون هستید؛با اندکی تحقیق متوجه خواهید شد که محاسبه ابجد آن هم به صورن دستی،میتواند بسیار سخت باشد و احتمال اشتباه در محاسبات به صورت دستی نیز هست.پس بهتر است که از ابزار محاسبه آنلاین ابجد کبیر و صغیر نویدک کمک بگیرید تا متن مورد نظرتان را به ابجد محاسبه کند.

حروف ابجد،کاربرد های بسیاری دارند که ما برای آشنایی بیشر شما با حروف ابجد،آن را برای شما توضیح خواهیم داد :

 

ابجد چیست

ابجد به صورت کلی یک روش برای مرتب سازی حروف عربی است. در این شیوه که بر پای اولیه خط فنیقی شکل گرفته است ، به هر کدام از حروف یک ارزش عددی داده می‌شود. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی  به صورتی خاص تقسیم شده است.ترتیب حروف ابجد به این صورت می باشد :

 "الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ".

برای حفظ راحت تر این حروف آن ها را در هشت کلمه بی معنی اما قابل تلفظ دسته بندی کرده اند و می توانید آن ها را به این صورت به خاطر بسپارید :

 ابجد، هوّز، حُطّی، کلمن، سعفص، قَرِشت، ثخذ، ضظغ.

 

حروف الفبای ابجد به دو نوع تقسیم می شوند :

ابجد کبیر 

که شامل حروف زیر می شود:

الف = ۱؛ ب = ۲؛ ج =  ۳؛ د = ۴؛ ه = ۵؛ و= ۶؛ ز = ۷؛ ح = ۸ ؛ ط. = ۹ ؛ ی = ۱۰؛ ک = ۲۰؛ ل = ۳۰؛ م = ۴۰؛ ن = ۵۰؛ س = ۶۰؛ ع = ۷۰؛ ف = ۸۰ ؛ ص = ۹۰؛ ق = ۱۰۰؛ ر = ۲۰۰؛ ش = ۳۰۰؛ ت = ۴۰۰؛ ث = ۵۰۰؛ خ = ۶۰۰ ؛ ذ = ۷۰۰ ض = ۸۰۰ ؛ ظ = ۹۰۰ ؛ و غ =  ۱۰۰۰ گ = 2000 ،  چ= 3000،  پ= 4000 ،  ژ= 5000 .

بدین صورت،برای مثال کلمه"رضا" در ابجد برابر 1001 است.( ر=200 و ض= 800 و الف=1)

 

ابجد صغیر 

در محاسبه ابجد صغیر، دو باور وجود دارد که ما به هر دو آن ها می پردازیم:

 • بعضی اشخاص بر این باور هستند که ابجد صغیر، از کم کردن 9 از هریک از اعداد حروف ابجد کبیر حساب می شود.
 • اما برخی دیگر از اشخاص معتقدند که ابجد صغیر از تقسیم اعداد حروف ابجد کبیر بر 9 به دست می آید.

 

ممکن است که نام ابجد وسیط و اکبر به گوشتان خورده باشد.

ابجد وسیط نوع دیگری از ابجد است که همانند ابجد صغیر،برای محاسبه آن دو باور و اعتقاد وجود دارد.

عده ای بر این باورند که ابجد وسیط از کم کردن 12 از اعداد حروف ابجد کبیر به دست می آید؛در صورتی که عده ای دیگر معتقدند که ابجد وسیط از تقسیم اعداد حروف ابجد کبیر بر 12 به دست می آید.

اما برای تعریف ابجد اکبر،می توانیم بگوییم که به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می‌شود. برای مثال ابجد اکبر حرف "ی" برابر با ۱۰۰ و یا ابجد اکبر حرف "ق" برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

 

محاسبه حروف ابجد 

در محاسبه حروف ابجد دو روش برای حساب کردن وجود دارد که به آن ها حساب مجمل و حساب مفصل می گویند. شیوه رایج تر حساب مجمل است که تعداد حروف به همان شکل که نوشته می‌شود، محاسبه می‌شود.اما در شیوه مفصل هر حرف به شکلی که خوانده و تلفظ می‌شود، محاسبه می‌شود، یعنی برای محاسبه حروف ابجد کلمه قدوس به شکل مفصل باید حرف " ق " را قاف تلفظ کرده و حروف تشکیل دهنده آن که می شود "ق ، الف ، ف " را  یک به یک محاسبه کرده و با هم جمع کنید.بقیه حروف تشکیل دهنده کلمه قدوس را نیز به همین شکل ؛ یعنی: "د = دال ، و = واو و س = سین " محاسبه کنید. بنابراین ابجد کلمه قدوس در حساب مجمل برابر 170 و در حساب مفصل برابر 349 خواهد بود.

 

در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد فاقد آنهاست یعنی " پ " ، " ژ " ، " گ " و  " چ " قاعده این است که عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن‌ها در  زبان عربی در نظر گرفته شود؛ یعنی  پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک.

البته در برخی منابع برای محاسبه ابجد نام هایی که  که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را صفر در نظر می‌گیرند. برخی منابع نیز به " گ " ارزش 2000، به " چ " ارزش 3000، به " پ " ارزش 4000 و به " ژ " ارزش 5000 داده‌اند.

 

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد 

برای طالع بینی ازدواج می توانید از روش حروف ابجد استفاده کنید.طالع بینی ازدواج با ابجد به صورت دستی باید به شکل زیر انجام شود :

 • ابتدا نام خانم و نام مادر خانم را به ابجد محاسبه کنید.
 • سپس نام آقا و مادر آقا را به ابجد محاسبه کنید.
 • حالا ابجد هر چهار نام به دست آمده را باهم جمع کنید.
 • عدد و حاصل به دست آمده را به 5 تقسیم کنید.

حالا اگر باقی مانده به دست آمده شما یک عدد از اعداد 1 ، 3 یا 5 بود به این معنا است که این دو نفر به هم می رسند و یا به اصطلاح ستاره آن ها جفت است.اگر باقی مانده صفر به دست آید، به این معنا است که ازدواج صورت نمی گیرد و دلیل این صورت نگرفتن نیز این است که شخصی از اعضای خانواده یک طرف ، با این ازدواج مخالف است.

اگر باقی مانده به دست آمده شما 2 یا 4 باشد نیز به این معنا است که ستاره دو طرف باهم جفت نیست و این ازدواج صورت نمی گیرد.

البته برای طالع بینی ازدواج روش دیگری نیز وجود دارد ؛ آن هم این است که طالع شخصی هر کدام از طرفین را به دست آورده و برج طالع آن هارا مقایسه می کنند تا متوجه شوند که ازدواج آن ها موفق خواهد بود یا خیر.

 

برج های طالع دارای اعداد مشخصی هستند و عبارت اند از 

۱:  حمل ، ۲: ثور ،  ۳: جوزا ، ۴: سرطان ،  ۵: اسد ، ۶: سنبله ،  ۷: میزان ،  ۸: عقرب ،  ۹: قوس ،  ۱۰: جدی ، ۱۱: دلو ،  ۱۲: حوت.

 

طالع بینی شخص با حروف ابجد  

 • برای طالع بینی شخص ، می توانید از حروف ابجد استفاده کنید.
 • برای محاسبه و طالع بینی شخص به صورت دستی کافی است مراحل زیر را طی کنید :
 • ابتدا ابجد نام فرد را به ابجد کبیر مقایسه کنید.
 • سپس ابجد نام مادرش را به ابجد کبیر مقایسه کنید.
 • ابجد نام خود را به همراه ابجد نام فرد و ابجد نام مادرش با هم جمع بزنید.
 • عدد به دست آمده را بر 12 تقسیم کنید.
 • عدد به دست آمده عدد برج طالع مشخصی است.می توانید با توجه به برج طالع فرد برای او طالع بینی کنید.

 

شما میتوانید به جای محاسبات سخت و وقت گیر ابجد به صورت دستی،از ابزار محاسبه ابجد کبیر و صغیر نویدک استفاده کنید.

برای استفاده از این ابزار کافی است تا متن یا کلمات یا نام مورد نظر خود را وارد کرده،و روی محاسبه کن کلیک کنید.

مشاهده خواهید کرد که ابزار محاسبه ابجد کبیر و صغیر نویدک در کوتاه ترین زمان ابجد نوشته وارد شده را محاسبه کرده و برای شما نمایش می دهد.

 

پیشنهادات و نظرات ارزشمند خود را نسبت به این ابزار از طریق ثبت دیدگاه برای ما ارسال کنید.

به اشتراک بگذارید

نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران

 • صابر
  1402/12/24 15:31
  سلام. از سایت خوبتون تشکر می‌کنم.
  یک اشکال در محاسبات وجود داره و اون هم این که ابجد وسیط حرف ش برابر با صفر (۰) هست ولی در محاسبه آنلاین سایت شما، اون رو برابر با عدد شش (۶) نشون میده.
  پاسخ دادن
  • ادمین نویدک
   1402/12/24 21:11
   ممنون از نظرتون
   بررسی میکنیم
   پاسخ دادن
 • خوش محمد
  1402/12/23 16:00
  من متوجه نشدم یا واقعا شما نگفتید
  وقتی بخواهیم طالع بینی ازدواج رو محاسبه کنیم باکدوم ابجد باید محاسبه کنیم
  کبیره
  وسیط
  صغیره
  هیچ اشاره ای نشده در این مورد
  یا فرقی ندارن هرسه تا باهم؟
  پاسخ دادن
 • رضا نوروزی
  1402/11/08 09:44
  تو خواب سه تا کد بهم دادن عدد ۴۶ و عدد ۴۲ و اون یکبش یادم نیست.
  میتونید برام رمزگشایی کنید؟؟؟؟
  خیلی برام مهمه
  پاسخ دادن
 • علی.فیضی
  1402/09/06 01:41
  من.شرمنده.فقر.هستم
  پاسخ دادن
 • رضیه نجابت
  1402/08/20 10:09
  سن تکلیف وروزتولددقیق
  پاسخ دادن
 • نورنسانارویی
  1402/06/20 22:34
  درموردکارم خیلی سختی داره
  پاسخ دادن
 • مجید افخمی ادیب
  1402/04/29 16:30
  43
  پاسخ دادن
 • نعمت منصفی
  1402/03/23 22:01
  ابجد کبیر
  پاسخ دادن
 • کامی
  1402/02/26 04:21
  روش شما در محاسبه چیست ابجد وسیط از ۱۲ کم یا تقسیم میکنید؟
  با تشکر
  پاسخ دادن
 • مهدی
  1402/02/21 08:46
  محاسبه زمان ظهور برای آن بزرگوار و عزیز صحیح نیست چه بسا بسیاری این کار را انجام دادند و اشتباه کردند و علما آن را صحیح نمی دانند
  پاسخ دادن
 • حمیدرضا حقیقت
  1402/02/10 18:07
  اگر ابجد (خروج مهدی) را حساب کنیم (868)و بعد آن را از سال میلادی کنونی کم کنیم عدد1155بدست می آید در جایی دیدم که امام صادق به صورت رمز گونه به یارخاصش گفت قیام قائم در (الر) است. اگر (الر) با حساب ابجد حساب کنیم 231 می‌شود تعداد الر در قرآن 5تا است یعتی5تا231 میشود1155. 868_2023=1155. این می‌تواند امیدی از سوی خدا برای ظهور در سال2023 باشد.
  پاسخ دادن
  • سیده
   1402/12/05 15:05
   خود آقا گفتند طبق حدیث هر کس زمانی برای ظهور من تعیین کند دروغ گفته پس سکوت کنید و سعی به خودسازی و تربیت سرباز کنید بجا محاسبه زمان
   پاسخ دادن
  • S
   1402/11/21 22:51
   يلام دوست عزيز
   الان كه ٢٠٢٤ هستيم
   پاسخ دادن