ثروتمندترین افراد جهان

فهرست لحظه‌ای ثروتمندترین افراد جهان بر اساس ارزیابی‌های مجله فوربز که میلیاردرهای جهان را باتوجه به اموال و دارایی‌هایی آن‌ها منتشر می‌نماید


ردیف
تصویر
نام
کشور
شرکت ها
حوزه کاری
1
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Elon Musk
کشور: United States
شرکت ها: Tesla, SpaceX
حوزه کاری: Automotive
2
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Jeff Bezos
کشور: United States
شرکت ها: Amazon
حوزه کاری: Technology
3
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Bernard Arnault & family
کشور: France
شرکت ها: LVMH
حوزه کاری: Fashion & Retail
4
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Mark Zuckerberg
کشور: United States
شرکت ها: Facebook
حوزه کاری: Technology
5
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Larry Ellison
کشور: United States
شرکت ها: Oracle
حوزه کاری: Technology
6
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Larry Page
کشور: United States
شرکت ها: Google
حوزه کاری: Technology
7
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Sergey Brin
کشور: United States
شرکت ها: Google
حوزه کاری: Technology
8
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Warren Buffett
کشور: United States
شرکت ها: Berkshire Hathaway
حوزه کاری: Finance & Investments
9
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Bill Gates
کشور: United States
شرکت ها: Microsoft
حوزه کاری: Technology
10
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Steve Ballmer
کشور: United States
شرکت ها: Microsoft
حوزه کاری: Technology
11
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Mukesh Ambani
کشور: India
شرکت ها: Diversified
حوزه کاری: Diversified
12
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Amancio Ortega
کشور: Spain
شرکت ها: Zara
حوزه کاری: Fashion & Retail
13
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Jensen Huang
کشور: United States
شرکت ها: Semiconductors
حوزه کاری: Technology
14
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Michael Dell
کشور: United States
شرکت ها: Dell Technologies
حوزه کاری: Technology
15
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Michael Bloomberg
کشور: United States
شرکت ها: Bloomberg LP
حوزه کاری: Finance & Investments
16
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Francoise Bettencourt Meyers & family
کشور: France
شرکت ها: L'Oréal
حوزه کاری: Fashion & Retail
17
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Carlos Slim Helu & family
کشور: Mexico
شرکت ها: Telecom
حوزه کاری: Telecom
18
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Jim Walton & family
کشور: United States
شرکت ها: Walmart
حوزه کاری: Fashion & Retail
19
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Gautam Adani
کشور: India
شرکت ها: Infrastructure, commodities
حوزه کاری: Diversified
20
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Rob Walton & family
کشور: United States
شرکت ها: Walmart
حوزه کاری: Fashion & Retail
21
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Alice Walton
کشور: United States
شرکت ها: Walmart
حوزه کاری: Fashion & Retail
22
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: David Thomson & family
کشور: Canada
شرکت ها: Media
حوزه کاری: Media & Entertainment
23
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Julia Koch & family
کشور: United States
شرکت ها: Koch Industries
حوزه کاری: Diversified
24
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Changpeng Zhao
کشور: Canada
شرکت ها: Cryptocurrency exchange
حوزه کاری: Finance & Investments
25
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Prajogo Pangestu
کشور: Indonesia
شرکت ها: Petrochemicals, energy
حوزه کاری: Diversified
26
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Zhong Shanshan
کشور: China
شرکت ها: Beverages, pharmaceuticals
حوزه کاری: Food & Beverage
27
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Charles Koch & family
کشور: United States
شرکت ها: Koch Industries
حوزه کاری: Diversified
28
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Colin Huang
کشور: China
شرکت ها: E-commerce
حوزه کاری: Technology
29
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Zhang Yiming
کشور: China
شرکت ها: TikTok
حوزه کاری: Technology
30
آمار لحظه ای ثروتمندترین افراد جهان
نام: Giovanni Ferrero
کشور: Italy
شرکت ها: Nutella, chocolates
حوزه کاری: Food & Beverage

فهرست ثروتمندترین افراد جهان

توضیحات به زودی درج خواهد شد ...

به اشتراک بگذارید

نظر خود را بنویسید