مطالب مرتبط

افکت صدای گاز زدن سیب

افکت صدای گاز زدن سیب

این جلوه صوتی زیبا، یک افکت صدا گاز زدن سیب می باشد که با کیفیت عالی ضبط شده و از آن می توانید در پروژه های مختلف صدا گذاری و میکس مانند موارد مربوط به…

افکت صدا کهکشان و فضا

افکت صدا کهکشان و فضا

این جلوه صوتی زیبا، یک افکت صدا کهکشان و فضا می باشد که با کیفیت عالی ضبط شده و از آن می توانید در پروژه های مختلف صدا گذاری و میکس مانند موارد مربوط…

افکت صدا ضربان قلب با بوق دستگاه پس از مرگ

افکت صدا ضربان قلب با بوق دستگاه پس از مرگ

این جلوه صوتی زیبا، یک افکت صدا ضربان قلب با بوق دستگاه پس از مرگ می باشد که با کیفیت عالی ضبط شده و از آن می توانید در پروژه های مختلف صدا گذاری و میکس…

به اشتراک بگذارید

نظر خود را بنویسید